Kwaliteit

Algemeen:
Het werken volgens bepaalde kwaliteitseisen is een keuze die je zelf maakt. Het is ook in de trimwereld niet verplicht maar kan een belangrijke toegevoegde waarde ten opzichte van de klant geven. Het onderstaande helpt je een beetje in de goede richting.
Let op: kwaliteit is geen vervanging van alle wettelijke eisen (arbo, milieu, administratie, dierenwelzijn) waar je al aan moet voldoen. Het is een extra.

Zie het werk als een proces; een "onbewerkte" hond verandert (op diervriendelijke wijze) door het proces in een "bewerkte" hond, die voldoet aan de eisen van de klant. Klanttevredenheid en het goed beheersen van het proces zijn de basis voor kwaliteit.

Wees zorgvuldig met de hond. Het is een levend wezen en een dierbaar bezit van de klant. Zonder een hond, die zich in de trimsalon op zijn gemak kan voelen, geen goed werkend proces en dus zeker geen kwaliteit!

Het leveren van kwaliteit begint met een goede opleiding. Inventariseer de vooropleiding en eventuele reeds gedane cursussen van jezelf en het personeel. Maak een opleidingsplan, wat er voor zorgt dat iedereen voldoende kennis van de werkzaamheden heeft. Zorg, waar nodig, voor extra werkinstructies, zoals bv trimschema's, het gebruik van shampoo, droogkasten enz. Ook de speciale klantenwensen of prijsafspraken moeten bij het personeel goed bekend zijn. Dit alles moet actueel zijn.

Maak een planning van alle (dagelijkse) werkzaamheden waardoor jij of de klant niet voor ongewilde verrassingen komt te staan.

 

Zorg ervoor dat de trimsalon goed ingericht is (werkomstandigheden) en dat de juiste materialen voor het proces beschikbaar zijn. Het kopen van een reserve tondeuse zal dus echt nodig zijn! Zorg ervoor dat je ook goed weet welke materialen je inkoopt. Een shampoo met de kleur groen zegt namelijk erg weinig.

Zorg ervoor dat het personeel goed weet wat hun werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. Schrijf het op, zodat iedereen weet wat hij of zij moet of mag doen.

Kijk met enige regelmaat eens rond in de trimsalon; is alles geregeld en aanwezig om het proces goed te doen verlopen? Neem maatregelen als er afwijkingen zijn en controleer op een later tijdstip of de maatregelen juist waren. Het noteren van afwijkingen en maatregelen zal dus nodig zijn.

Om te weten wat de klanten van jouw werk denken kan een klanttevredenheidsonderzoek belangrijk zijn. Registreer de resultaten. Na analyse kunnen verbeteringen in het proces gemaakt worden.
Het registreren en behandelen van klachten van klanten is ook belangrijk. Heeft een klant een klacht; noteer deze, verhelp de klacht, en zorg ervoor dat er ook voor de toekomst iets mee gedaan wordt. Het is belangrijk herhaling te voorkomen!
Deze twee punten lijken niet prettig. Opschrijven "wat er fout is gegaan" met je eigen werk is op dat moment niet leuk. Voor het verbeteren van het proces zijn ze echter zeer belangrijk.

Zoals je ziet valt het allemaal best wel mee.

In het kort: zorg ervoor dat je goed weet wat en wanneer je werk verricht en dat je werkt aan continue verbetering.


Laatst bijgewerkt op: 19 februarl 2011
(c) 2011 DDG
 
Feedback to webmaster